© 2017 Hogash Studios.

கல்வி

 • விவசாயத்தில் இளங்கலைப் பட்டம்
 • வணிக மேலாண்மையில் முதுகலைப் பட்டம்
 • ஆங்கில இலக்கியத்தில் முதுகலைப் பட்டம்
 • தொழிலாளர் மேலாண்மையில் முதுகலைப் பட்டம்
 • உளவியலில் முதுகலைப் பட்டம்
 • வர்த்தக நிர்வாகத்தில் முனைவர் பட்டம்
 • ஆங்கில இலக்கியத்தில் முனைவர் பட்டம்
 • மேலாண்மையில் முதுமுனைவர் பட்டம்
 • இந்தி மொழியில் பிரவீன் சமஸ்கிருதத்தில் கோவிதஹா
 • விவசாய இளங்கலைப் பட்டத் தேர்வில் பல்கலைக்கழகத்தில் முதன்மை வரிசை மாணவராகத் தேர்ச்சி பெற்றார். (University rank holder)
 • 1987-இல் நடைபெற்ற குடியுரிமைப் பணித் தேர்வில் அனைத்திந்திய அளவில் 15-ஆவது இடத்தையும், தமிழக அளவில் முதல் இடத்தையும் பிடித்தார்.
 • TOP